Nyhetsarkivet

2024 > 01

Kallelsen till stämmorna 24 mars kl 10 på Skåvsjöholm meljades ut till samtliga medlemmar 6 mars. Handlingarna ligger på denna webbsida under fliken Medlem.
Läs hela inlägget »

Varmt välkomna alla medlemmar till de årliga föreningsstämmorna söndagen den 24 mars kl 10:00-13:00 på Skåvsjöholm. När vi är klara bjuds det på goda korvar och kaffe med bulle.

Föreningsstämman är vårt högsta beslutande organ där styrelse väljs, stadgar kan ändras samt beslut om ekonomiska frågor klubbas. Lämna gärna  in motioner=förslag till förändringar senast sista januari så styrelsen hinner behandla dem.

Läs hela inlägget »

Äntligen uppdateras denna sida med blogginlägg istället för vanliga inlägg. Har du förslag till förbättringar eller på information som ska läggas här vänligen skriv till styrelsen@rydbosaltsjobad.se
 

Läs hela inlägget »

Tomten vill komma till vårt fina Rydbo Saltjöbad i år igen och vill gärna ha barnens önskelistor till jul. Söndagen den 10 december kl 16 ställer vi ut massor med marschaller på Stora Badet så vi hittar honom. Välkomna hälsar han stora och små.

Läs hela inlägget »

Vi har anlitat Svevia för stödkantsutläggning på alla våra vägar.
Detta är en del av vår asfalteringsstrategi. Viktigt att inga fordon eller annat blockerar våra vägrenar.
Tisdag den 24 oktober påbörjas arbetet. Eventuella frågor skickas till styrelsen@rydbosaltsjobad.se 

Läs hela inlägget »

Vi på Skåvsjöholm arbetar dagligen med miljö och hållbarhetsfrågor som även innefattar en trygg miljö att vistas i.
 
Vår mark omfattar en stor areal och vi har också en öppen miljö som välkomnar våra gäster och utomstående gäster.
Under de senaste åren ser vi en ökad användning av vår mark och vi får också samtal av Er kring oro om vad som händer under kvällar/nätter/helger.
 
I ett led att värna om vår gemensamma miljö och trygghet, kommer vi att uppmuntra allmänheten att inte lämna kvar sitt skräp i vår natur.
Det kommer ske igenom skyltning och uppmuntran att ta ett eget ansvar.   
 
Fr.o.m. den 1 juli 2023 kommer att vi reglera möjligheten att parkera i området, idag har vi en skylt uppsatt att parkering endast avser våra konferensgäster och i övrigt endast för kortare stopp.
Det betyder att vi inte kommer tillåta parkering på marker runt omkring eller att man kostnadsfritt kan ställa sig bil på Skåvsjöholmsparkering.
 
Det är för att bl.a. säkerställa att räddningsfordon kan ta sig fram utan hinder samt för att kunna ta vårt ansvar för marken runt omkring Skåvsjöholm.
 
Vår strandremsa är inte ”en allmän badplats”, vilket innebär att vi inte har skötsel i den grad som krävs för allmän en badplats.  
 
Jag hoppas att vi gemensamt kan samarbeta i miljö och trygghetsfrågor för vårt fina område.
 
Önskar Er en fin sommar!
 
Med vänliga hälsningar
 
Carin Sjöberg, VD Skåvsjöholm

Läs hela inlägget »

Trygghetssamordnaren på Säkerhets- och trygghetsenheten på Österåkers kommun svarde på vår önskan att få hjälp med stöket på Stora badet "Tråkigt med störningar i form av högljudda fester vid badplatsen.  Detta är en fråga i första hand för polisen då badplatsen är allmän plats och inte en kommunal anläggning." (2023-06-28)

Läs hela inlägget »

Det har varit högljutt och stökigt på nätterna vid Stora Badet. Ring polisen på 112 när det behövs.
Vi hade en motion om föräldravandring på årets föreningsstämma. Där stod bland annat "Kommunen stödjer kvälls/nattvandrare på olika sätt bl a genom västar samt kontakter med en kommunväktare, om behov uppstår. Under sommarmånaderna har kommunen särskild bevakning. Se tryggi@osteraker.se"
Vilka kan ställa upp på detta denna sommar? Mejla till styrelsen@rydbosaltsjobad.se så samordnar vi kontakterna.

Läs hela inlägget »

Denna sommar anlitar vi APCOA för att bötfälla felparkerade bilar. Endast medlemmar med parkeringstillstånd får stå på Rydbo Saltsjöbads Väg samt Lilla Badvägen. Ring APCOA på
0771-401 020 om bilar står felparkerade. 
Parkeringstillstånden från förra året gäller även i år. Fler finns att hämta hos styrelsen.

Läs hela inlägget »

Vid Svavelsövägen 3 har bygglov beviljats för enbostadshus på tre fastigheter. Vi har uppmärksammat att fastigheterna nu ligger ute till försäljning och omfattar 12 bostäder på de tre tomterna. Enligt våra planbestämmelser får endast enbostadshus byggas. Vår uppfattning är därför att den planerade byggnationen är i strid med planbestämmelserna. Föreningen avser därför att överklaga i det fall ägarna går vidare med byggnationerna enligt försäljningsprospektet. Därutöver är våra medlemsavgifter beräknade för enfamiljshus. Flerfamiljsbostäder kan därför komma påverka våra regler om medlemsavgifter. Inspel på detta ärende kan skickas till styrelsen@rydbosaltsjobad.se

Läs hela inlägget »

Nu finns en ny flik under Information som kommer beskriva hur broplearna mår samt vad vi gör med dem. Vi är tacksamma att vi har en expert, Bertil Sandberg, som vår vägtillsyningsman. Läs hans proffisga rapport.

Läs hela inlägget »

Senaste Nyheterna

2024 > 01

Kallelsen till stämmorna 24 mars kl 10 på Skåvsjöholm meljades ut till samtliga medlemmar 6 mars. Handlingarna ligger på denna webbsida under fliken Medlem.
Läs hela inlägget »

Varmt välkomna alla medlemmar till de årliga föreningsstämmorna söndagen den 24 mars kl 10:00-13:00 på Skåvsjöholm. När vi är klara bjuds det på goda korvar och kaffe med bulle.

Föreningsstämman är vårt högsta beslutande organ där styrelse väljs, stadgar kan ändras samt beslut om ekonomiska frågor klubbas. Lämna gärna  in motioner=förslag till förändringar senast sista januari så styrelsen hinner behandla dem.

Läs hela inlägget »

Äntligen uppdateras denna sida med blogginlägg istället för vanliga inlägg. Har du förslag till förbättringar eller på information som ska läggas här vänligen skriv till styrelsen@rydbosaltsjobad.se
 

Läs hela inlägget »

Tomten vill komma till vårt fina Rydbo Saltjöbad i år igen och vill gärna ha barnens önskelistor till jul. Söndagen den 10 december kl 16 ställer vi ut massor med marschaller på Stora Badet så vi hittar honom. Välkomna hälsar han stora och små.

Läs hela inlägget »

Vi har anlitat Svevia för stödkantsutläggning på alla våra vägar.
Detta är en del av vår asfalteringsstrategi. Viktigt att inga fordon eller annat blockerar våra vägrenar.
Tisdag den 24 oktober påbörjas arbetet. Eventuella frågor skickas till styrelsen@rydbosaltsjobad.se 

Läs hela inlägget »

Vi på Skåvsjöholm arbetar dagligen med miljö och hållbarhetsfrågor som även innefattar en trygg miljö att vistas i.
 
Vår mark omfattar en stor areal och vi har också en öppen miljö som välkomnar våra gäster och utomstående gäster.
Under de senaste åren ser vi en ökad användning av vår mark och vi får också samtal av Er kring oro om vad som händer under kvällar/nätter/helger.
 
I ett led att värna om vår gemensamma miljö och trygghet, kommer vi att uppmuntra allmänheten att inte lämna kvar sitt skräp i vår natur.
Det kommer ske igenom skyltning och uppmuntran att ta ett eget ansvar.   
 
Fr.o.m. den 1 juli 2023 kommer att vi reglera möjligheten att parkera i området, idag har vi en skylt uppsatt att parkering endast avser våra konferensgäster och i övrigt endast för kortare stopp.
Det betyder att vi inte kommer tillåta parkering på marker runt omkring eller att man kostnadsfritt kan ställa sig bil på Skåvsjöholmsparkering.
 
Det är för att bl.a. säkerställa att räddningsfordon kan ta sig fram utan hinder samt för att kunna ta vårt ansvar för marken runt omkring Skåvsjöholm.
 
Vår strandremsa är inte ”en allmän badplats”, vilket innebär att vi inte har skötsel i den grad som krävs för allmän en badplats.  
 
Jag hoppas att vi gemensamt kan samarbeta i miljö och trygghetsfrågor för vårt fina område.
 
Önskar Er en fin sommar!
 
Med vänliga hälsningar
 
Carin Sjöberg, VD Skåvsjöholm

Läs hela inlägget »

Trygghetssamordnaren på Säkerhets- och trygghetsenheten på Österåkers kommun svarde på vår önskan att få hjälp med stöket på Stora badet "Tråkigt med störningar i form av högljudda fester vid badplatsen.  Detta är en fråga i första hand för polisen då badplatsen är allmän plats och inte en kommunal anläggning." (2023-06-28)

Läs hela inlägget »

Det har varit högljutt och stökigt på nätterna vid Stora Badet. Ring polisen på 112 när det behövs.
Vi hade en motion om föräldravandring på årets föreningsstämma. Där stod bland annat "Kommunen stödjer kvälls/nattvandrare på olika sätt bl a genom västar samt kontakter med en kommunväktare, om behov uppstår. Under sommarmånaderna har kommunen särskild bevakning. Se tryggi@osteraker.se"
Vilka kan ställa upp på detta denna sommar? Mejla till styrelsen@rydbosaltsjobad.se så samordnar vi kontakterna.

Läs hela inlägget »

Denna sommar anlitar vi APCOA för att bötfälla felparkerade bilar. Endast medlemmar med parkeringstillstånd får stå på Rydbo Saltsjöbads Väg samt Lilla Badvägen. Ring APCOA på
0771-401 020 om bilar står felparkerade. 
Parkeringstillstånden från förra året gäller även i år. Fler finns att hämta hos styrelsen.

Läs hela inlägget »

Vid Svavelsövägen 3 har bygglov beviljats för enbostadshus på tre fastigheter. Vi har uppmärksammat att fastigheterna nu ligger ute till försäljning och omfattar 12 bostäder på de tre tomterna. Enligt våra planbestämmelser får endast enbostadshus byggas. Vår uppfattning är därför att den planerade byggnationen är i strid med planbestämmelserna. Föreningen avser därför att överklaga i det fall ägarna går vidare med byggnationerna enligt försäljningsprospektet. Därutöver är våra medlemsavgifter beräknade för enfamiljshus. Flerfamiljsbostäder kan därför komma påverka våra regler om medlemsavgifter. Inspel på detta ärende kan skickas till styrelsen@rydbosaltsjobad.se

Läs hela inlägget »

Nu finns en ny flik under Information som kommer beskriva hur broplearna mår samt vad vi gör med dem. Vi är tacksamma att vi har en expert, Bertil Sandberg, som vår vägtillsyningsman. Läs hans proffisga rapport.

Läs hela inlägget »


Senaste Kommentarerna

  • Radek Novotny » Cykelfest 2019:  ”Nabídka půjčky Dobrý den, paní / pane, hledáte věřitele nebo investora pro své p..”

  • Radek Novotny » Cykelfest 2019:  ”Nabídka půjčky Dobrý den, paní / pane, hledáte věřitele nebo investora pro své p..”

  • Radek Novotny » Cykelfest 2019:  ”Nabídka půjčky Dobrý den, paní / pane, hledáte věřitele nebo investora pro své p..”

  • Radek Novotny » Cykelfest 2019:  ”Nabídka půjčky Dobrý den, paní / pane, hledáte věřitele nebo investora pro své p..”

  • Radek Novotny » Cykelfest 2019:  ”Nabídka půjčky Dobrý den, paní / pane, hledáte věřitele nebo investora pro své p..”


Nyheter i tid