Vägbelysning i Rydbo Saltsjöbad

 
Resultat enkätsvar om vägbelysning 2021
Här kommer en redovisning av enkätsvaren.
 Av totalt 224 röstberättigade fick vi in 189 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 84%. Av dessa kom  55 från fritidsboende och 134 åretruntboende. Det motsvarar en fördelning på 29% fritidsboende respektive 71% åretruntboende vilket väl stämmer med den reella fördelningen.
På årsstämman kommer vi få tillfälle till att diskutera detta vidare. Ni kommer också få ta del av alla kloka kommentarer (i avidentifierat skick förstås).


 

Kontakta belysningsgruppen