Styrelsen 2019

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter samt minst 2 och högst 4 suppleanter. Ledamöter och suppleanter, som ska vara medlemmar i föreningen, väljs vid ordinarie föreningsstämma för en mandattid av två år. Mer information finns i stadgarna på medlemssidorna.
(Bilderna är klickbara för större format).

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen? Kontakta någon i valberedningen vars information finns längst ner på sidan.

Ordförande
Marianne Lidbrink
Talluddens väg 3
18494 Åkersberga
0730-458248

Suppleant
Johan Ullgren
Svavelsövägen 40E
18494 Åkersberga
 

Suppleant
Lotta Lenke
Bergspromenaden 3
18494 Åkersberga
070-716 55 70
Webansvarig, Nyhetsbrev
 

Sekreterare
Robert Widerström
Svavelsöslingan 36
18494 Åkersberga 
070-577 81 64
 

Kassör
Petra Almquist
Norsundsvägen 10
18494 Åkersberga
070-254 04 64
 

Lena Gylbert
Talluddens väg 15
18494 Åkersberga
070-676 55 45
Ansvarig för vägbelysning

Greger Forslöw
Rydbo Saltsjöbds väg 22
184 94 Åkersberga
Ängsgruppsansvarig

Vägtillsyningsmän
Mats Stenhammar
Svavelsövägen 9
18494 Åkersberga
070-5834524

Anders Ahlström
Svavelsövägen 30
18494 Åkersberga

08-510 133 21

 

Valberedning

Catharina Stenhammar
Rydbo Saltsjöbads Väg 17
070-721 40 86

Fredrik Grevfors
Svavelsövägen 50
070-740 15 22

 

Epost: styrelsen@rydbosaltsjobad.se
Telefon: 070-148 21 01

Rydbo Saltsjöbads Fastighetsägarförening,
org. nr 716400-0874
Plusgiro 102166-6

Rydbo Saltsjöbads Vägförening,
org. nr 816400-2621
Plusgiro 190228-7

Kontakta Styrelsen