Styrelsen 2024

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter samt minst 2 och högst 4 suppleanter. Ledamöter och suppleanter, som ska vara medlemmar i föreningen, väljs vid ordinarie föreningsstämma för en mandattid av två år. Mer information finns i stadgarna på medlemssidorna.

Vill du bidra till vårt fina område med lite eller mycket, hör av dig till styrelsen. 

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen? Kontakta någon i valberedningen vars information finns längst ner på sidan.

Kontakta styrelsen via styrelsen@rydbosaltsjobad.se


Ordförande och kommunikationsansvarig för hemsida/nyhetsbrev/FB

Petra Almquist 

Sekreterare
Lena Gylbert

Kassör
Catharina Wahlén

Ledamot
Eva Furén

Ledamot
Edvard Sandberg
Grönområdesansvarig

Suppleant
Ann Widerström

Suppleant
Jan-Olov Nyström

Vägtillsyningsmän/vägfogdar
Bertil Sandberg
072-536 8373

Anders Ahlström
070-8134595

Valberedning

Fredrik Grevfors
070-740 15 22

Marianne Lidbrink
073-0458248

 

Epost: styrelsen@rydbosaltsjobad.se


Rydbo Saltsjöbads Fastighetsägarförening,
org. nr 716400-0874
Plusgiro 102166-6

Rydbo Saltsjöbads Vägförening,
org. nr 816400-2621
Plusgiro 190228-7

Kontakta Styrelsen