Styrelsen 2022

Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter samt minst 2 och högst 4 suppleanter. Ledamöter och suppleanter, som ska vara medlemmar i föreningen, väljs vid ordinarie föreningsstämma för en mandattid av två år. Mer information finns i stadgarna på medlemssidorna.

Vill du bidra till vårt fina område med lite eller mycket, hör av dig till styrelsen. 

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen? Kontakta någon i valberedningen vars information finns längst ner på sidan.

Ordförande och kommunikationsansvarig för hemsida/nyhetsbrev/FB
Petra Almquist
Norsundsvägen 10
18494 Åkersberga
070-254 04 64
 

Sekreterare
Robert Widerström
Svavelsöslingan 36
18494 Åkersberga 
070-577 81 64
 

Kassör
Catharina Wahlén
Svavelsövägen 48
18494 Åkersberga
 

Ledamot
Lena Gylbert
Talluddens väg 15
18494 Åkersberga
070-676 55 45
Ansvarig för vägbelysning
 

Ledamot
Greger Forslöw
Rydbo Saltsjöbds väg 22
184 94 Åkersberga
Grönområdesansvarig

Suppleant
Lars Rydtzander
Skåvsjöstigen 2A
18494 Åkersberga

Suppleant
Eva Furén
Svavelsövägen 40C
18494 Åkersberga

Suppleant
Marcus Bergman
Svavelsövägen 36B
18494 Åkersberga

Vägtillsyningsmän/vägfogdar
Bertil Sandberg
Svavelsövägen 18
18494 Åkersberga
072-536 8373

Anders Ahlström
Svavelsövägen 30
18494 Åkersberga

070-8134595

 

Valberedning

Catharina Stenhammar
Rydbo Saltsjöbads Väg 17
070-721 40 86

Fredrik Grevfors
Svavelsövägen 50
070-740 15 22

Marianne Lidbrink
Talluddensväg 3
0730-458248

 

Epost: styrelsen@rydbosaltsjobad.se


Rydbo Saltsjöbads Fastighetsägarförening,
org. nr 716400-0874
Plusgiro 102166-6

Rydbo Saltsjöbads Vägförening,
org. nr 816400-2621
Plusgiro 190228-7

Kontakta Styrelsen