Bron 2022-2023

Vi i Rydbo Saltsjöbad har turen att ha civilingenjör och korrisionsexperten Bertil Sandberg som vägtillsyningsman. Han har gjort ett gediget och proffsigt arbete med att ta fram alla möjliga lösningar för våra bropelare som inte mår helt bra. Bertils väldokumenterade arbete finns i filer här på sidan. Förslaget på lösning, alternativ 6,  är godkänt av styrelsen i november 2022 och ansökan om bidrag  till Trafikverket på de preliminära kostnaderna på 290 000:- är inskickad 221201.