Baden


Föreningen sköter om 3 st badplatser. Här nedan en kort presentation. Det här våra oaser och badet är privat för oss boende i området. Vi råder dock alla att vara välkomnande och tillmötesgående mot besökare. Vi har inget att vinna på att avhysa folk från dessa ställen.

Stora Badet
Det här är vårt stora bad där vi har hopptorn och simskola.

Lilla Badet
En mysig liten oas i slutet av just Lilla Badvägen.

Badudden
Svavelsöns lilla badudde i nederkant av djupängen.
 

Kontakta badansvarige