Baden


Föreningen sköter om 3 st badplatser. Här nedan en kort presentation. Allemansrätten ger alla rätten av besöka våra bad. Allt bad och lek sker på egen risk.

Stora Badet
Det här är vårt stora bad där vi har hopptorn och simskola. En dykare kollar av brygga/hopptorn och vattnet runt i kring varje år. 

Lilla Badet
En mysig liten oas i slutet av just Lilla Badvägen.

Badudden
Svavelsöns lilla badudde i nederkant av djupängen.
 

Kontakta badansvarige