Välkommen till Rydbo Saltsjöbad

Föreningar, Tips och saker som är allmänt bra att veta!

Vill du få mer information om vad som händer i vårt område, oavsett om du bor här, planerar att flytta hit, eller kanske bara drömmer om att flytta hit så kan du alltid hitta den senaste informationen här på hemsidan. På månadsbasis (ungefär) skickar vi även ut ett nyhetsbrev som man kan anmäla sig till.

Och vill man så kan man även gå in och "gilla" oss på Facebook där de senaste nyheterna alltid läggs ut. Anslagstavlorna används mycket sporadiskt och får gärna användas av dig som medlem för att anslå information, reklam tillåter vi dock ej. Årligen, vanligtvis i mars hålls våra föreningsstämmor där vi går igenom det gångna året och planerar inför framtiden. 

I området finns två föreningar:

  • Rydbo Saltsjöbads fastighetsägareförening äger fastigheterna Svartgarn 2:4 samt Svavelsö 1:1, 1:60, 1:76 och 1:79. De omfattar vägarna och grönområdena.
  • Rydbo Saltsjöbads vägförening sköter vägarna, bron till Svavelsö samt alla grönområden.

Läs mer om området här.  

För varje förening finns en styrelse som utses av föreningsmedlemmarna vid årsmötet som hålls senast i april varje år. Styrelsen är gemensam för bägge föreningarna. Till vägföreningens styrelse adjungeras två vägtillsyningsmän.

Vägföreningen

Vägföreningen är en samfällighetsförening och utgörs av en gemensamhetsanläggning, Svartgarn GA 2 med totalt 248 olika fastigheter. Medlemskap är obligatoriskt enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Vägföreningens uppgift är främst att sköta vägarna, sommar som vinter.

Avgiften beslutas av årsmötet och är beroende av vilket andelstal i samfälligheten din fastighet har. Andelstalet 0,5 används för obebyggd fastighet, 1,0 för fastighet som används för fritidsboende samt 1,7 för fastighet som används året runt.

Årsavgiften för en fastighet med andelstalet 1,0 är 2600 kronor. Läs mer om vägarna här. 
 

Fastighetsägarföreningen

Fastighetsägareföreningen består av 247 fastigheter och har i uppdrag att verka för trivsel och goda grannförhållanden samt att bevaka och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen genom främst information samt i kontakter med kommunen eller andra offentliga organ.

Medlemskap är öppet för samtliga fastighetsägare som tillhör Rydbo Saltsjöbad enligt kartan ovan och är frivillig. Föreningen organiserar midsommar- och valborgsmässofirande, initierar städdagar och sköter tre olika badplatser i området, en fotbollsplan samt en bouleplan. Avgiften beslutas av årsmötet och är 500 kronor. 

Ska du bygga nytt, om eller göra en tillbyggnad?

Om ni ska bygga nytt, bygga om eller bygga till eller något annat som innebär tyngre transporter som möjligen blockerar vägar eller ställer till det för framkomligheten, så måste ni meddela detta till våra vägtillsyningsmän. Kontakta dem vid planerad byggnation i god tid före arbetet startar.

Föreningen har rätt att ta ut en extra avgift för ökat vägslitage enligt 48a§ anläggningslagen. Vägtillsyningsmännen kan berätta mer. Läs också mer om vägar m.m.  

Ladda även ner informationsmaterialet med "information om vägslitage". 

Våra vägar

Vägarna i Rydbo Saltsjöbad ägs och förvaltas av medlemmarna genom vägföreningen. Vi upphandlar snöröjning och vägbeläggningar själva.

Ett generellt parkeringsförbud råder i hela området men på Rydbo Saltsjöbads väg får man parkera med parkeringstillstånds-lapp. De kan hämtas hos styrelsen ellere vägtillsyningsmännen.
 

Gemensamma aktiviteter

Midsommarfirandet är en tradition som vi alltid haft i området. Denna arrangeras utav oss boende och sedan 2017 har detta fördelats mellan de boende i området enligt fördelningen som du hittar här!

Är det inte eldningsförbud har vi även tradition att samlas kring Valborgsmässoeld.

Vi brukar även ha en tomte som tar emot önskelistor. Simskola ordnas av medlemmar om det är möjligtoch intresse finns. Fotbollslekis och utegympor mm ordnas av engagerade medlemmar när det passar.

Brevlådor

Sätt upp din brevlåda vid närmaste brevlådesamling märkt med en röd skylt: ”stoppställe”. Märk brevlådan tydligt med namn och adress. Kontakta Postnord om ni undrar något kring brevlådor.

Sedan 2022-12-21 har förfrågan skickats till PostNord om modernisering av postudelningen i vårt område. Deras svar är att vi ligger för långt från centrum och att vi inte får sätta brevlådorna vid våra fastigheter.

Våra gemensamma områden

Området har ett antal gemensamma områden, inte bara våra bad utan även vackra skogspartier och ängar. Samtliga områden finns grönmarkerade på kartan (klicka på kartan ovan för att få den större). Utforska gärna området!

Stora badet är vår juvel med underbar badstrand och hopptorn, men det finns andra klippor och stränder för dom som föredrar lite mer lugn och ro.

Samtliga områden har en ansvarig person som ansvarar för att området underhålls, och vi har årligen en (ibland två) städdagar. Under medlemssidorna finns även detaljerade skötselplaner för respektive område.

Förutom fina ängar och skogar och fantastiska strandlinjer har vi även en boulebana och två fotbollsplaner en på fastlandet och en ute på Svavelsö, nära boulebanan.

Värt att tänka på

Om ni ska bygga nytt, bygga till eller på annat sätt kommer få tyngre transporter som möjligen blockerar vägar eller ställer till det för framkomligheten, så måste ni meddela detta till våra vägansvariga Bertil och Anders, mer om nybyggen och transporter finns under Vägarna.

Återigen, varmt välkommna hit och vi hoppas ni ska trivas i Rydbo Saltsjöbad.

Har ni frågor, tveka inte att kontakta någon i styrelsen eller hela styrelsen på styrelsen@rydbosaltsjobad.se 

Checklista för nyinflyttad


Pendlingsavstånd till Sthlm 


Nära förskola & skolor


Tryggt & säkert


Nära vatten & natur


Frisk luft


Kommunalt vatten & avlopp


Fiber


Trevliga grannar!