Bussgata på Svavelsövägen

Kommunen planerar att detaljplanera Svavelsövägen från fotbollsplanen till Svinningevägen till att bli en framtida bussgata.
Kommunens ansvarige Fredrik Nestor har i kommunikation med styrelsen låtit meddela att inga kostnader för bussvägen planeras att belasta berörda fastighetsägare.

Nyhet publicerad 2016-10-11