Bussgata på Svavelsövägen

2015 gav Kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att detaljplanera Svavelsövägen från fotbollsplanen till Svinningevägen till att bli en framtida bussgata.
Kommunens ansvarige Fredrik Nestor har i kommunikation med styrelsen låtit meddela att inga kostnader för bussvägen planeras att belasta berörda fastighetsägare.

Genomförandet dröjer då detaljplanen för Skåvsjöholm upphävdes av mark- och miljödomstolen i feb 2018.