Nyhetsarkivet

2016 > 10

För dom som har synpunkter på kommunens planer på att skapa en genomfartsled och bussgata in i Rydbo Saltsjöbad, kom ihåg att sista dagen att komma med synpunkter är den 31/10.
Styrelsen skickar in en skrivelse där logiken i att skapa en ny genomfartsled ifrågasätts.
 
Läs mer i tidigare inlägg

Läs hela inlägget »

Hus kommer levereras och monteras på Rydbo Saltsjöbads väg  8 den 26 okt.
Montering av hus påbörjas kl 6.30. 

Fler leveranser och lastbilar kommer köra ut och in under 25, 26 och ev 27 okt, så det kan ju vara blockerat på vägen tillfälligt under dessa dagar.
 
Detta bör inte vålla stora problem då ut och infart kan ske via Lillsundsvägen och Lilla badvägen/Saltsjöstigen istället.

Vi välkomnar våra nya grannar!

Läs hela inlägget »

På alla nyheter som vi skapar här på hemsidan har du möjlighet att läsa och skriva kommentarer eller frågor.

Nyheten nedanför den här har tex 3 st kommentarer, klicka på orden "3 kommentarer" så kan du läsa vad som skrivits!
 

Läs hela inlägget »

Nu har kommunens planer att dra en väg över ängarna vid Skåvsjöholm och ansluta den till Rydbo Saltsjöbads vägnät påbörjats.
Detaljplanen för "Nya Skåvsjöholmsvägen" får anses vara kommunens första steg till bussväg och genomfart för eventuella framtida bostadsområde på Skåvsjöholmsängarna med 130 planerade bostadshus.
Mer information och samrådshandlingen finns att finna på kommunens hemsida

Styrelsen kommer diskutera frågan ytterligare på styrelsemötet den 18/10.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till kommunen senast den 31 oktober 2016.

Läs hela inlägget »

Precis som förra året öppnar Maj sin honungsbod för provsmakning och försäljning av lokalt producerad honung. Kom och känn smaken av Rydbo Saltsjöbad!

Klicka på bilden för mer information -->

Läs hela inlägget »

Senaste Nyheterna

2016 > 10

För dom som har synpunkter på kommunens planer på att skapa en genomfartsled och bussgata in i Rydbo Saltsjöbad, kom ihåg att sista dagen att komma med synpunkter är den 31/10.
Styrelsen skickar in en skrivelse där logiken i att skapa en ny genomfartsled ifrågasätts.
 
Läs mer i tidigare inlägg

Läs hela inlägget »

Hus kommer levereras och monteras på Rydbo Saltsjöbads väg  8 den 26 okt.
Montering av hus påbörjas kl 6.30. 

Fler leveranser och lastbilar kommer köra ut och in under 25, 26 och ev 27 okt, så det kan ju vara blockerat på vägen tillfälligt under dessa dagar.
 
Detta bör inte vålla stora problem då ut och infart kan ske via Lillsundsvägen och Lilla badvägen/Saltsjöstigen istället.

Vi välkomnar våra nya grannar!

Läs hela inlägget »

På alla nyheter som vi skapar här på hemsidan har du möjlighet att läsa och skriva kommentarer eller frågor.

Nyheten nedanför den här har tex 3 st kommentarer, klicka på orden "3 kommentarer" så kan du läsa vad som skrivits!
 

Läs hela inlägget »

Nu har kommunens planer att dra en väg över ängarna vid Skåvsjöholm och ansluta den till Rydbo Saltsjöbads vägnät påbörjats.
Detaljplanen för "Nya Skåvsjöholmsvägen" får anses vara kommunens första steg till bussväg och genomfart för eventuella framtida bostadsområde på Skåvsjöholmsängarna med 130 planerade bostadshus.
Mer information och samrådshandlingen finns att finna på kommunens hemsida

Styrelsen kommer diskutera frågan ytterligare på styrelsemötet den 18/10.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till kommunen senast den 31 oktober 2016.

Läs hela inlägget »

Precis som förra året öppnar Maj sin honungsbod för provsmakning och försäljning av lokalt producerad honung. Kom och känn smaken av Rydbo Saltsjöbad!

Klicka på bilden för mer information -->

Läs hela inlägget »


Senaste Kommentarerna


Nyheter i tid