Nyhetsarkivet

2013 > 08

Företaget Teknikbyrån, som arbetar åt Österåkers kommun med fiberdragning, har påbörjat nedläggning av kablar i samma grav som EON nu håller på att lägga ner sina kablar i. 
Nedläggningen av fiber sker i alla vägar.
Fastighetsägare kommer att få fiber dragen till egen tomtgräns. Kostnad för detta utfaller för dem som väljer att ansluta sig. Vid eventuella önskemål om anslutningspunkt, om annan plats än VA-anslutningen, kontakta  grävmaskinisten i god tid.
Sätt gärna upp en skylt var ni vill ha er anslutningspunkt. 
För att komma fram till alla tomter, måste Teknikbyrån gräva rörgravar tvärs över vägbanan på ett flertal platser. En konsekvens blir då att det kan bli c:a 10-15 min väntetid för fordonspassage vid varje fastighet i samband med att grävning genomförs. Grävningen beräknas pågå under ett par veckor.
Vi ber därför alla fastighetsägare på Svavelsö att under den här perioden ta extra god tid på sig vid planering av resor. Vi hoppas att ni alla har förståelse för de olägenheter som detta kan medföra.
Rydbo Saltsjöbad 7 augusti 2013
Med vänlig hälsning
Styrelsen
 
Läs hela inlägget »

Senaste Nyheterna

2013 > 08

Företaget Teknikbyrån, som arbetar åt Österåkers kommun med fiberdragning, har påbörjat nedläggning av kablar i samma grav som EON nu håller på att lägga ner sina kablar i. 
Nedläggningen av fiber sker i alla vägar.
Fastighetsägare kommer att få fiber dragen till egen tomtgräns. Kostnad för detta utfaller för dem som väljer att ansluta sig. Vid eventuella önskemål om anslutningspunkt, om annan plats än VA-anslutningen, kontakta  grävmaskinisten i god tid.
Sätt gärna upp en skylt var ni vill ha er anslutningspunkt. 
För att komma fram till alla tomter, måste Teknikbyrån gräva rörgravar tvärs över vägbanan på ett flertal platser. En konsekvens blir då att det kan bli c:a 10-15 min väntetid för fordonspassage vid varje fastighet i samband med att grävning genomförs. Grävningen beräknas pågå under ett par veckor.
Vi ber därför alla fastighetsägare på Svavelsö att under den här perioden ta extra god tid på sig vid planering av resor. Vi hoppas att ni alla har förståelse för de olägenheter som detta kan medföra.
Rydbo Saltsjöbad 7 augusti 2013
Med vänlig hälsning
Styrelsen
 
Läs hela inlägget »


Senaste Kommentarerna


Nyheter i tid