Blomlådor som hastighetssänkande åtgärd


Blomlådor ställs ut för att få föraren att anpassa hastigheten. Blomlådor får inte hindra framkomligheten, men ska verka för att öka trafiksäkerheten.  
Tillstånd att ställa ut blomlådor på er väg sökes hos Vägföreningen genom kontakt med vägtillsyningsmännen. 
 
Villkor för blomlådor
  • Den sökande är ansvarig och måste bo på gatan. 
  • Det är den sökande som bekostar och bygger blomlådorna. 
  • Det är även den sökande som förser dem med blommor och ansvarar för in- och utställning samt löpande underhåll av blomlådorna.
  • Blomlådorna får endast stå ute på vägen mellan 1 maj och 15 oktober, så att de inte hindrar snöröjningen.
  • Blomlådorna bör vara vita och försedda med tydliga reflexer.
  • Maxhöjden är 80 cm för blommorna inklusive själva lådan 
 
I Trafiklagstiftningen läggs ansvar på bilföraren att anpassa hastigheten till omständigheterna. Detta tolkas som att om en bilist eller annan trafikant kör på en blomlåda och skadar bilen eller blomlådan, ligger oaktsamheten hos bilföraren.  

 14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln