Vatten & Avlopp - Avslutat!
 

Anslutningsavgifter för VA

På årsmötet ställdes en fråga om anslutningsavgifterna till kommunalt vatten och avlopp med anledning av att Roslagsvatten höjt avgiften väsentligt sedan projektet startade. Avgiften är relaterad till förväntade kostnader och kommunfullmäktige har beslutat om höjningen. Styrelsen avser inte att gå vidare med denna fråga. Här följer exempel på anslutningskostnad enligt dagens VA-taxa enligt information från Roslagsvatten:

Fastighet med tomtyta på 1000 m²:
Vatten och spillvatten (V+S): 153 800 kr.

Fastighet med tomtyta på 1500 m²:
Vatten och spillvatten (V+S): 169 800 kr.

Fastighet med tomtyta på 2500 m²:
Vatten och spillvatten (V+S): 185 800 kr.

Fastighet med tomtyta på 3000 m²:
Vatten och spillvatten (V+S): 217 800 kr.

För att räkna ut hur taxan blir just för dig, kontakta Roslagsvattens kundservice på
08-540 835 40.


Kommunalt vatten och avlopp – möjligt att samordna olika arbeten!

Samordning mellan olika fastighetsägare vid beställning av olika arbeten, kan innebära förmånligare priser. Nedan listas ett antal entreprenörer och företag som andra fastighetsägare i Svinningeområdet har anlitat. Listningen innebär INTE att styrelsen går i god för företagarna.

- Krib Entreprenad AB
Kjell Bergström 08-511 78 620 070-22 86 842
Hyddanv. 1
186 40 Vallentuna

- Enjis Bergsprängning AB
Nils Jansson 08-540 64 697 070-22 64 772
Kottv. 12
184 32 Åkersberga

- Roger Witt AB
Roger Witt 070-87 04 466
Svinningev. 76
184 92 Åkersberga

- Krusemarks Entreprenad
Håkan Krusemark 073-52 67 793
Lovisedalsv. 6
184 91 Åkersberga

De följande entreprenörerna har erfarenhet av LPS,Low Pressure Sewer, dvs de så kallade tryckavloppen. Detta enligt Johan Mattinsson på Skandinavisk Kommunalteknik AB, företaget som leverarerar villapumpstationerna.

- VA-Teknik Per Lindqvist perrelindqvist@gmail.com

- Berg och bygg i Norberg, Christerchrister@bergobygg.se

- Rådmansö schakt Göran, goran@radmansoschakt.se

- Markteknik i Norrtälje info.markteknik@telia.com