Skåvsjöholm

Uppdatering 2019 - 10 - 14
Kommunfullmäktige antog detaljplanen som överklagades av flera närboenden i området. Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen i februari 2018. 

Föreningens synpunkter 2/7 2014

Fastighetsägareföreningen tillsammans med input från ett antal medlemmar har skickat in synpunkter till kommunen på detaljplanen kring Skåvsjöholm.
Tack ni som bidragit!

Finns att läsa här.
 

Detaljplan Skåvsjöholm på utställning

Förslaget innebär nybyggnad av ca 130 småhus, skolor och befintlig bebyggelse vid konferensanläggningen och kommer att medföra en betydande förändring av hela Skåvsjöholmsområdet. Vårt område påverkas också. Tag del av innehållet och återkoppla synpunkter till styrelsen så snart som möjligt eller allra senast till den 12 juni.

Mer information finns på kommunens hemsida.
Utställningen är öppen till 16/6 2014

Utställningshandlingar

 
Tidigare
Detaljplanen fanns för samråd under tiden 27 november 2008 — 9 januari 2009, ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 8 december 2008. Planprogram för hela Svinninge godkändes av kommunfullmäktige 2005-12-19.

http://www.ncc.se/sv/Boende/Sok-bostad/Stockholm/Osteraker/Skavsjoholm/

Kommunens plan


GPS
WGS84: N 59° 26.1416', E 18° 14.9241'
Decimal: 59.4357, 18.2487