Naturområdenas grupper i området och övergripande syfte


Föreningens allmänningar delas in i 12 områden. För varje område ansvarar medlem/mar som har tecknat sig för uppgiften. Ansvarig/a för ett delområde tar fram en plan för åtgärder så att stigar och ängar inte växer igen. En övergripande naturvårdsplan gällande hela området upprättades på uppdrag av föreningen, av Skogsstyrelsen 2018, vilken de olika delgrupperna har att förhålla sig till. Den innehåller förslag till målsättning för respektive område.

Planerna ska vara långsiktiga och åtgärderna motiverade och ligga i linje med målet för respektive område. Det kan handla om nedtagning av träd, slyröjning och upprensning. En beskrivning av utgifter i samband med genomförandet kompletterar planerna.

Grupperna har ett övergripande ansvar för att arbetet och planeringen fungerar. Dessa tar också ställning till förslag till åtgärder från föreningens medlemmar och föreslår styrelsen hur utvecklingen för delområdena bör gå till. Styrelsen har att godkänna planer och utgifter i samband med arbetet som utförs i de olika delområdena.

Medlemmarna ska känna sig välkomna i våra marker !


Planer för grönområden i Rydbo Saltsjöbad
(även förslag från Skogsstyrelsen)
 

Grönområdesansvariga

Bergspromenaden - Catharina Ekholm
Djupängen/Badudden - Claes Nyström 
Fotbollsplanen - Bertil Sandberg (Magnus Urban )
Kalles Äng - Göran Sjöstedt
Kärleksudden - Greger Forslöw 
Lilla Badet - Åke & Berit Seavers 
Lillsundsängen - Nicole Haas
Norsundsängarna - Bertil Sandberg och Edvard Sandberg
Skåvsjö Skogsbacke - Martin & Josefin Berggren 
Stora Badet - Närboende
Strandskogarna vid Stora badet - Maria Walter  
Svartgarnsskogen - Jakob Säwensten   
Svavelsöskogen - Fredrik Grevfors

Kontakta Ängsgruppen