Motion till föreningsmöten 2016

Välkommen att lämna motioner inför årsmötena i väg och fastighetsägareföreningarna den 24 april 2016!
Inkomna motioner kommer besvaras och bifogas till årsmöteshandlingarna som skickas ut i god tid innan årsmötena.

Motioner kan även skickas till styrelsen@rydbosaltsjobad.se

Sista dag för motioner är 29/2 2016