Ängsgruppen

Målet för Ängsgruppens arbete är att hålla efter föreningens gemensamma områden så att stigar och ängar inte växer igen. Medlemmarna ska känna sig välkomna i våra marker.

Allmänningarna delas in i områden. För varje område finns en områdesansvarig medlem som har tecknat sig för uppgiften. Ansvariga för ett delområde tar tillsammans med boende i området, fram en plan för åtgärder. Planen kan gärna vara långsiktig och åtgärderna motiverade.  Det kan handla om nedtagning av träd, slyröjning och upprensning. En beskrivning av utgifter i samband med genomförandet kompletterar planen. Med planen som grund, är områdesgrupperna fria att besluta när olika åtgärder ska genomföras.

Ängsgruppen består av de områdesansvariga och en medlem i styrelsen. Delområdenas planer godkänns av styrelsen, som har det yttersta ansvaret för områdena. Styrelsen godkänner ersättning för utgifter i samband med arbetet som utförs i de olika delområdena.

Styrelsen tar alltid ställning till nya planer eller när det finns behov av en förändring i genomförandet.  Möjlighet att teckna sig för Ängsgruppens arbete finns alltid. Tag kontakt med den områdesansvarige för respektive område eller fyll i formuläret till vänster så återkommer vi. För mer information, se rubriken ”Ängsgruppens Planer” under Medlemssidorna.

Ängsgruppsansvariga

Bergspromenaden - Catharina Ekholm
Djupängen/Badudden - Claes Nyström 
Fotbollsplanen - Magnus Urban 
Kalles Äng - Göran Sjöstedt
Kärleksudden - Greger Forslöw 
Lilla Badet - Åke & Berit Seavers 
Lillsundsängen - Nicole Haas
Norsundsängarna - Anchi Ward
Skåvsjö Skogsbacke - Martin & Josefin Berggren 
Stora Badet - Rob Galway 
Svartgarnsskogen - Jakob Säwensten & Åsa Landin
Svavelsöskogen - Peter & Erika Falck 

Kontakta ängsgruppen