Kommunens genomfartplaner sätts i verket!

Nu har kommunens planer att dra en väg över ängarna vid Skåvsjöholm och ansluta den till Rydbo Saltsjöbads vägnät påbörjats.
Detaljplanen för "Nya Skåvsjöholmsvägen" får anses vara kommunens första steg till bussväg och genomfart för eventuella framtida bostadsområde på Skåvsjöholmsängarna med 130 planerade bostadshus.
Mer information och samrådshandlingen finns att finna på kommunens hemsida

Styrelsen kommer diskutera frågan ytterligare på styrelsemötet den 18/10.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till kommunen senast den 31 oktober 2016.

Kommentera gärna:

 • Marianne Lidbrink • 17 oktober 2016 19:10:43
  Svar till Edvard
  Hej Edvard och tack för synpunkter!
  Kommunen har planmonopol men kan inte tvinga föreningen att bygga ut Svavelsövägen eller ta emot genomfartstrafik så länge Svavelsövägen är enskild och sköts av oss. Däremot kan de genom en ny detaljplan ta över den delen av Svavelsövägen som berörs, dvs från anslutningspunkten till Svinningevägen. Det arbetet skulle enligt tidigare utsagor komma igång under hösten. Givetvis har vi hävdat i alla våra kontakter och svar att vi är emot detta - som kommer att resultera i en ny genomfartsled och som drabbar de boende utefter Svavelsövägen väldigt negativt. Vi träffade kommunens ansvariga tjänstemän om detta i december förra året. Men nu är det viktigt att vi alla ger våra synpunkter på detaljplanen för Nya Skåvsjöholmsvägen, som utgör en del av planen att göra en genomfartsled från Skåvsjöholmsområdet och ut på Svinningevägen. Kommunen hävdar nästan alltid att det finns många som är positiva till det som de planerar - ett sätt att spela ut föreningen mot medlemmarna. Föreningen ses enbart som EN part i målet. Vi får lämna mer info om detta i nästa nyhetsbrev. Men som sagt tag del av detaljplanen från kommunens hemsida och lämna era synpunkter. Senast den 31 oktober vill kommunen ha in synpunkterna.
  MVH, Marianne Lidbrink

  Svar till Christina
  Hej Christina och tack för frågan!
  NCC har efter vad vi vet option på att bebygga Skåvsjöholmso9mrådet. I avvaktan på byggstart krävs att planen godtas av kommunfulmäktige - det har inte hänt ännu. Planen har varit på samråd och på utställning och föreningen har lämnat yttrande.
  http://www.osteraker.se/boendemiljo/planarbeteochbyggprojekt/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/pagaendedetaljplaner/svinninge/skavsjoholm.4.1f86c0e614421c414ce5e79.html
  Här hittar du handlingarna på kommunens hemsida. Och här finns föreningens svar:
  https://docs.google.com/document/d/1yc10BqXZ4_Kr9lEDMxDwJyPiV1oRgsP9v2NOfCgDQLc/edit?usp=sharing
  MVH, Marianne Lidbrink
 • Edvard Sandberg • 12 oktober 2016 17:12:03
  Hej. Är det så att kommunen kan tvinga sig in på Svavelsövägen som är en privat väg? Det är naturligtvis olyckligt eftersom trafiken då ökar kraftigt på den del av Svavelsövägen som ligger mellan fotbollsplanen och stora vägen mot Kulla. Om det är så, vilket jag befarar, bör vi från föreningen hävda att man istället borde bygga en ny kommunal vägslinga enbart på ängarna och som inte har förbindelse med Svavelsövägen. Har föreningen kanske hävdat det tidigare utan framgång?
  Mvh
  Edvard Sandberg (Svavelsövägen 16)
 • Christina • 11 oktober 2016 18:17:55
  Hej
  Tack för bra löpande information på hemsidan. Underlättar verkligen för oss boende
  Ni skriver eventuellt framtida boende. Vad vet vi om NCCs planer?
  Mvh
  Christina

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv