Nyhetsbrev #6

Nytt späckat nyhetsbrev!

Kommentarer får gärna läggas till som "Kommentarer" ovanför nyheten här på hemsidan.

Visa nyhetsbrevet

Kommentera gärna:

 • Marianne Lidbrink • 28 oktober 2015 23:47:03
  Styrelsen har fått frågor om vem man kan kontakta i kommunen om bussgateplanerna. Det är Fredrik Nestor som är exploateringschef i kommunen, som meddelat oss detta.
 • Marianne Lidbrink • 18 oktober 2015 16:02:27
  Tilläggas kan att föreningen har inlett ett arbete med att preparera en stig genom Svartgarnsskogen som förbinder Skåvsjöholmsvägen med Svinningevägen. Bergspromenaden som går upp till Svartgarnsskogen innebär ytterligare ett sätt att nå Svinningevägen och bussen för att undvika långa promenader längs med Svinningevägen.
 • Marianne Lidbrink • 18 oktober 2015 15:54:58
  I 2010 års medlemsenkät ställde vi en fråga om kollektivtrafik som löd:
  Jag önskar bättre kollektivtrafikförbindelser genom
  a. en busslinje i vårt område
  b. säkrare busshållplatser på Svinningevägen
  70 procent av dem som svarade var då emot en busslinje in i området. Detta hade vi som stöd i yttrandena över detaljplanerna, dels för Rydbo Saltsjöbad del 1, dels för gång och cykelvägen på Svinningevägen. Den planen innebär att vi får en gång- och cykelväg på sträckan där bussen stannar på Svinningevägen mellan Svavelsövägen och Skåvsjöholmsvägen. En viss bättring vad gäller säkerheten med andra ord. I vilken omfattning framgår av Mats Stenhammars inlägg nedan.
  I frågan om buss eller ej anser styrelsen att det är rätt att att ta hänsyn till dem som närmast berörs. Busslinjen medför en rad konsekvenser som avstyckning av fastigheterna och sedan en avsevärt försämrad närmiljö.
  Vi fortsätter också att bevaka Svinningevägsfrågan. På senaste styrelsemötet beslutade vi att hos Länsstyrelsen begära hastighetsbegränsning för den aktuella sträckan. Och samtidigt också återigen begära hastighetsbegränsning i vårt område, med förtexten "trägen vinner", eftersom det är tredje gången inom loppet av 10 år föreningen begär detta hos Länsstyrelsen.
  När det gäller avgifter, eller annat som kan belasta oss, är det frågor för kommunen att besvara. Vår kontakt i detta ärende har varit Fredrik Nestor som är exploateringschef i kommunen.
  Styrelsen ser fram emot fler frågor och synpunkter. Säg din mening om detta!
  Hälsningar, Marianne Lidbrink, ordförande vägföreningen
 • Kjell ragnhagen • 18 oktober 2015 15:00:23

  Hej !

  Denna bussväg som nu verkar vara av intresse för kommunen, är det någonting
  som ytterligare kommer att belasta oss fastighetsägare i föreningen.

  En undran från

  Kjell Ragnhagen

  Svavelsö 1:47
 • Mats Stenhammar • 18 oktober 2015 13:24:44
  Den "busslinga" som planeras kommer inte enbart att användas av bussar. Tvärtom den kommer att bli den naturliga utfarten för det nya Skåvsjöholms området och de föräldrar från resten av Svinninge som kommer att lämna sina barn vid den planerade skolan/förskolan vid Svinninge handel. Det måste vara helt fel att dra genomfartstrafik på Svavelsövägen. Ca 20 fastigheter har/kommer att få sina utfarter på den del av Svavelsövägen som avses.All genomfartstrafik som kommer att åka från Hästängsuddsvägen innebär en stor trafikfara
  De problem som idag finns med busshållplatser vid Svinningevägen kommer att förbättras genom att:
  1.Busshållplatsen mot Åkersberga kommer att flyttas närmare Svavelsövägen
  2.Det kommer att bli gångväg på båda sidor Svinningevägen till busshållplatserna
  3.Det kommer att bli tydligt och belysta övergångsställe vid busshållplatsen med trafikdelare i mitten för att hålla ner farten
  4.Låt oss lobba för trafikljus vid övergångsstället
  Det finns inget som säger att en busshållplats i det Skåvsjöholmsområdet blir lättare att komma till och säkrare än de nya vid Svinningevägen.
 • Tobias Olsson • 18 oktober 2015 09:17:07
  Nyhetsbrev 6, gällande bussväg.

  Jag undrar på vilka grunder styrelsen motarbetar bussvägen? (Har det framkommit sådana önskemål på stämma el. via omröstningar t.ex.?)

  Själv tycker jag en bussväg fram till fotbollsplanen skulle vara kanon så att mina och andras barn kan åka buss till och från skolan utan att med livet som insats behöva promenera på Svinningevägen. (Gäller även vuxna under dygnets mörka timmar).

  Jag har full förståelse för att en ev. busslinje påverkar olika fastigheter/medlemmar på olika sätt beroende på vart fastigheten är placerad i förhållande till dragningen av bussträckan, och att det därav borde finnas skillnader i medlemmars uppfattning i frågan. Men jag undrar om det stämmer att föreningen som helhet motsätter sig en busslinje?

  Jag har även en fråga hur man kan veta att biltrafiken skulle öka? En bussdragning in i området torde generellt underlätta att åka kollektivt, vilket snarare borde kunna minska biltrafiken i området då vi som bor här lättare kan låta bilen stå.

  Hälsningar
  Tobias

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv